Légpótló, hő- és füstelvezető csatornák szigetelésének legújabb megoldásai

 

Építész szemmel megközelítve a témát arra hívjuk fel a figyelmet, mennyire fontos a vonatkozó alkalmazástechnikai útmutatók ismerete nemcsak a tűzvédelmi, hanem az építésztervezők számára is.

A változó jogi környezet és szabványok következtében ahhoz, hogy a tervezők számára a lehető legrugalmasabb megoldásokat tudjuk nyújtani, folyamatos fejlesztésekre és vizsgálatokra van szükség. Az újdonságnak számító magnézium-hidroxidos kőzetgyapotszigetelésekkel (ROCKWOOL Conlit Ductrock/Conlit Plus) akár 120 perces tűzállósági teljesítményt is el lehet érni hő- és füstelvezető csatornákon, igen nagy mérettartományig, mivel tűz során a magnézium-hidroxidban kötött állapotban lévő víz felszabadul, mely párolgásával növeli a szigetelés hatékonyságát.

Ez az egyedülálló megoldás a jelenlegi minősítések szerint (amelyek folyamatos fejlesztés alatt állnak) akár 2500×1250-es maximált keresztmetszetű EI 120 (ve ho) S1500 multi teljesítményjellemzőjű, idegen tűzszakaszon áthaladó, vertikális és horizontális nyomvonalú légpótló, hő- és füstelvezető csatorna is kialakítható, külső, belső tűzhatás ellen védelmet nyújtó módon. A vonatkozó alkalmazástechnikai útmutató elérhető a http://letoltesek.rockwool.hu/media/619078/conlit_tuzvedelem.pdf oldalon.

De miért is olyan nagyon fontos ez nemcsak a tűzvédelmi, hanem az építésztervezők számára is? A tűzvédelmi teljesítményjellemzővel rendelkező légpótló, hő- és füstelvezető csatornákra vonatkozó előírások az új OTSZ hatálybalépésével megváltoztak. Az építésztervezőnek a megváltozott előírásoknak megfelelően kell a gépész-, tartószerkezeti és tűzvédelmi szakági tervezőket koordinálni. Ahhoz, hogy ez a koordináció megfelelő szintű legyen, az építésztervezőnek kellő ismeretekkel kellene rendelkeznie.

Sajnos ez nem mindig valósul meg, mert általánosságban azt gondolják, hogy ez tűzvédelmi kérdés a tűzvédelmi szakági tervezőnek a felelőssége.

Egy légpótló, hő- és füstelvezető csatorna megtervezésének számos vonzata, hibalehetősége lehet, amelyet – ha a tervezés során nem figyeltünk rá – a kivitelezési fázisban nehezen vagy egyáltalán nem lehet megfelelően orvosolni. Az építésztervezőnek olyan műszaki megoldást kell a terven feltüntetnie, amelyre van piaci forgalomból beszerezhető, minősítésekkel rendelkező termék. Az ilyen légcsatornák vonatkozásában nagyon sok minősítésbeli kötöttség van, pl. maximált keresztmetszeti méret, alakja, rögzítés módja, tűzvédelmi burkolat helyigénye stb. Nem elég rábiggyeszteni a tervre a tűzvédelmi tervező által megadott elvárt tűzvédelmi teljesítményt, minden vonatkozását le kell tudni ellenőrizni annak megfelelő kielégítéséhez kapcsolódóan.

Melyek a tervezés bemenő adatai, vizsgálandó kérdéskörei?

 • Milyen típusú légcsatornáról van szó? Légpótló, hő- és füstelvezető…
 • Függőleges vagy vízszintes nyomvonalú-e a csatorna?
 • Mi a tűzvédelmi kockázati osztálya a létesítményünknek, amelyben a csatorna halad?
 • Milyen szerkezeteken keresztül halad át a csatorna? Van-e annak tűzvédelmi teljesítmény követelménye?
 • Csak azonos tűzszakaszon halad a csatorna vagy más tűszakaszokon keresztül is áthalad?
 • Mihez tudom rögzíteni a légcsatornát?
 • A választott műszaki megoldásnak mekkora a helyigénye?
 • A légcsatorna kialakítására vonatkozó minősítések alapján milyen keresztmetszeti korlátok vannak?
 • Kell-e füstcsappantyút beépíteni?
 • Az átvezetéseknél kell-e tűzvédelmi lezárásokat készíteni?

A tervezési, koordinációs munkát a Hő- és füstelvezetés TvMI (Tűzvédelmi műszaki irányelv) nagyban segíti. Jó figyelembe venni a lezárások kapcsán a Tűzterjedés elleni védelem TvMI-t is (http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=tuzmegelozes_otsz_iranyelvek).

Szakági feladatok

Építésztervező: Koordináció, szakági tervek összehangolása, építési termékek, szerkezetek feltüntetése a tervrajzokon.
Tűzvédelmi tervező: Meghatározza a csatornák típusát, tűzvédelmi teljesítményjellemzőjét, valamint az átvezetéseknél szükséges lezárásokat.
Gépésztervező: Méretezi az elszíváshoz szükséges keresztmetszetet.
Tartószerkezeti tervező: Ellenőrzi, hogy a fogadószerkezet megfelelő tűzvédelmi teljesítményű-e, ha nem, megtervezi a megfelelő kiegészítő tartószerkezeti elemeket.

Az építésztervezőnek tudnia kell ellenőrizni, hogy a szakági tervezők megadták-e a számára az összes szükséges bemenő adatot, amelyek alapján geometriájában, a szükségeshelyigényének megfelelően kiválaszthatja a leggazdaságosabb műszaki megoldást.

Követelmények

A követelmények az 1. táblázatban olvashatók. A tervezés egyik legalapvetőbb hibája, hogy nem adják meg helyesen a csatorna tűzvédelmi teljesítményjellemzőjét. Sok esetben csak annyit írnak tervbe, hogy „90 perc”.

Légcsatorna-hálózat tervezési peremfeltételei

 • A hő- és füstelvezetés megfelelő működéséhez a tervezés során a hő- és füstelvezetéses légutánpótlás légcsatorna-hálózatának nyomásveszteségét is figyelembe kell venni.
 • A légcsatorna-hálózat a lehető legrövidebb legyen, a legkevesebb iránytörés alkalmazásával.
 • A légbevezető nyílás csappantyúja automatikus működésű legyen, depresszív jellegű hő- és füstelvezetés estén a rugó vagy súlyterheléses megoldás is elfogadható.

A légcsatornák a füstszivárgás ellen szigeteltek legyenek. A szigetelés olyan legyen, hogy az elszivárgó levegő teljes mennyisége ne legyen több a legtávolabbi szinten megkövetelt hozam 20 százalékánál. A gyűjtő légcsatornákban depresszió uralkodjon.

Alapvizsgálatok

A TvMI segítséget nyújt továbbá abban is, hogy az eltérő alkalmazási területekhez mely vizsgálati szabványok által minősített rendszerek alkalmazhatóak. A három alapvizsgálat a következő:
MSZ EN 1366-1:2015 Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 1. rész: Szellőzővezetékek
MSZ EN 1366-8:2005 Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 8. rész: Füstelvezető csővezetékek
MSZ EN 1366-9:2008 Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 9. rész: Önálló tűzszakaszok füstelvezető csatornái

Tervezési szempontok

A tervezőnek, amikor a kiviteli terveken feltünteti (kiválasztja) az építési termékek típusát, figyelemmel kell lennie azok minősítéseiben foglaltakra is. A tűzvédelmi burkolatok esetében pl. a minősítésekben benne van, milyen minősítéssel rendelkező légcsatornákon alkalmazhatók. Ezeket egymással kompatibilis módon kell kiírni, ügyelve a méretkorlátokra.

Ha megvan a nyomvonal és a keresztmetszet, meg kell vizsgálni a helyigényt, hogy vízszintes és függőleges értelemben hol fog haladni a csatorna. Ez két okból fontos. Egyrészről, hogy tudjuk, hogy azoknak a szerkezeteknek, amelyeken keresztülhalad, milyen a tűzvédelmi teljesítménye, mert akkor annak megfelelően kell kialakítani az átvezetést.

Másrészről, hogy a falon vagy födémen csak akkora áttörés legyen, amely a légcsatorna tűzvédelmi szigetelésével együtt a tűzvédelmi lezárást is meg tudja oldani. Egy vasalt födémen utólagosan, statikai szempontból is nagyon nehéz akár több négyzetméteres áttöréseket vágni. A tartószerkezeti tervezésnél ezeknek a konkrét helyét és méretét már figyelembe kell venni.

Amennyiben az átvezetéshez kialakított áttörés elnagyolt, azaz nem eléggé pontosan méretezett, kiegészítő tűzvédelmi lezárásokra is szükség lehet. Természetesen ezek drágák, arról nem is beszélve, hogy nem mindig találunk megfelelő minősítésűeket.

A légcsatornák átvezetésénél a minősítések jellemzően beton-, tégla- vagy gipszkarton falakra vonatkoznak. Hiába van egy tűzvédelmi teljesítménnyel bíró szendvicspanelünk, ha azon nem vezethetünk keresztül ilyen szerkezeteket, mert nincsenek megfelelő lezárásokra (tömítésekre) minősítve, így a megfelelést nem tudjuk igazolni.

Ha már kiválasztotta a típust, méretet, helyet, átvezetéseket, egy bakit még elkövethet a tervező, amennyiben nem ellenőrzi, hogy mihez fogja a csatornákat rögzíteni. A szerkezetet, amihez rögzíteni kívánja a csatornákat, három szempontból kell vizsgálnia.

 1. Megfelelő-e a szerkezet teherhordó képessége?
 2. A szerkezet tűzállósági teljesítményét befolyásolja-e a csatorna többletterhe?
 3. A szerkezet tűzállósági teljesítménye legalább egyezik-e a csatorna percben kifejezett tűzállóságával?

Egy 60-90 perces csatornát nem rögzíthetünk egy 15 perces trapézlemezhez, mert a csatornának állékonynak kell maradnia. Ebben az esetben a tartószerkezeti tervezőnek a csatorna megfelelő tűzállósági teljesítménnyel rendelkező tartószerkezetét is meg kell terveznie.

 

Forrás: http://www.magyarepitestechnika.hu/index.php/2017-3-4/3801-legpotlo-ho-es-fuestelvezeto-csatornak-szigetelesenek-legujabb-megoldasai#&panel2-2