Alig érdekel valakit ez a 3 milliárdos pályázati kiírás!

 

Kitörési pont az Ipar 4.0 technológiák bevezetése a hazai kkv-k számára, mégsem tülekednek az ezt segítő támogatásért. Bár több hónapja pályázható a Versenyképes vállalatok tevékenységének emelt szintű digitalizálása című pályázat, ez idáig mégis csak 6 darab pályázati kérelmet iktathatott be a kiírás kezelője.

A pályázat célja, hogy olyan Ipar 4.0 és Internet Of Things (rövidítve: IoT, magyarul: a Dolgok Internete) megoldásokat alkalmazó kis- és középvállalati réteg jöjjön létre Magyarországon.

E paradigmaváltás támogatására került be a Széchenyi 2020 programba Versenyképes vállalatok tevékenységének emelt szintű digitalizálása című, GINOP-3.2.6-8.2.4-17 kódszámú pályázat

3 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatási kerettel, és 3,5 milliárdos kedvezményes hitelkerettel. A nyertesek a támogatást a legmodernebb informatikai, gyártástechnológiai szoftverek és eszközök beszerzésére fordíthatják.

Az enyhe érdeklődés azért meglepő, mert a pályázók körének meghatározása a hazai vállalkozások széles rétegét fedi le. Minden olyan mikro-kis- és középvállalkozás nyújthat be támogatási kérelmet, amely rendelkezik két teljes lezárt üzleti évvel, alkalmazotti létszáma meghaladja a 10 főt, árbevételük, az utolsó üzleti évben meghaladta a 100 millió forintot és/vagy a mérlegfőösszege a 150 millió forintot, a megvalósítási helyszíne a Közép-Magyarország Régión kívül található és a cég nem mezőgazdasági termelő tevékenységet folytat. Szintén ki vannak zárva az ún. érzékeny ágazatokban, valamint a közúti fuvarozásban és az energiatermelésben működő vállalatok. Ezen kívül feltétel, hogy sem lejárt köztartozással, sem negatív saját tőkével ne rendelkezzen a leendő pályázó.

Ezt a potenciális pályázó kört szűkíti még az a szakmai indulási feltétel, amely szerint a pályázat beadáskor rendelkezni kell olyan integrált vállalatirányítási rendszerrel,amely a pályázati kiírás mellékletében felsorolt, releváns szakmai, műszaki követelményeknek megfelel. További visszatartó erőt jelenthet a kkv-k számára a támogatás felhasználásával járó kötelező vállalások.

Bár sok feltételnek kell megfelelni, az Ipar 4.0 technológiákba befektető cégek számára még mindig bőségesen jut a keretösszegből a 2018. március 29-ig nyitva álló pályázatonFotó: Polyák Attila – Origo

A nyerteseknek továbbá vállalniuk kell, hogy a projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő második üzleti évben az átlagos éves nettó árbevétel növekedése eléri az átlagosan legalább 7 százalékos növekményi szintet a bázisévhez képest, vagy a projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő második üzleti évben az üzemi (üzleti) tevékenység eredményének abszolút értéken számított növekedése eléri az elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 20 százalékát. Ezen felül pedig vállalják, hogy legalább 5 fő állandó foglalkoztatottat alkalmaznak a projekt megvalósítási helyszínén, legkésőbb a projekt megkezdésétől a fenntartási időszak végéig.

További akadály lehet, hogy – mivel ez a pályázat kedvezményes hitellel kombinált -, a projekt hitel részére a pályázónak biztosítékot is kell nyújtania.

Az elnyerhető maximális 100 millió forintos vissza nem térítendő támogatás, és a szintén maximálisan elérhető 100 millió forintos 1 százalékos kamatozású hitel pályázati kiírása 2018. március 29-ig szól.

Forrás:

http://www.uzletresz.hu/penzugy/20180222-igy-tamogatja-az-allam-az-ipar-4-0-technologiakba-igyekvo-kkv-kat.html